Achter de schermen bij de verzekeraar…

 In Verzekering

Wij merken vaak dat onze cliënten geen idee hebben hoe het begin van een letselschadetraject eruit ziet. Wij willen dan ook graag een kijkje geven achter de schermen bij de verzekeraar. Een veelgestelde vraag is dan ook: ‘wat gaat u nou precies doen?’ Eigenlijk is dat een hele goede vraag, daar staan we graag even bij stil.

Laten we een concreet voorbeeld nemen: u meldt zich bij ons omdat u nekklachten heeft opgelopen door een achteropaanrijding. U heeft samen met de achteroprijder een aanrijdingsformulier ingevuld en ondertekend.

Wij nemen uw zaak in behandeling en vragen u om het aanrijdingsformulier naar ons op te sturen. Wij schrijven dan namens u de verzekeraar van de ‘schuldige’ automobilist aan met het verzoek om de aansprakelijkheid te erkennen. Wij vragen de verzekeraar om te erkennen dat de automobilist een fout heeft gemaakt en verzoeken de verzekeraar om de door u geleden schade te vergoeden.

U vraagt ons vervolgens: ‘en dan?’
Onze e-mail komt binnen op de letselschade afdeling van de verzekeraar en wordt toebedeeld aan een schadebehandelaar. De behandelaar bekijkt onze e-mail en vraagt aan haar verzekerde (de ‘schuldige’ automobilist) om de schade te melden en het aanrijdingsformulier op te sturen. Dit kan soms enkele weken duren. Als de behandelaar de betreffende informatie heeft ontvangen, kan hij of zij de aansprakelijk beoordelen. Soms volgt er enige discussie over de aansprakelijkheid. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen om uw standpunt zo goed mogelijk te bepleiten.

Heel af en toe ontvangt de verzekeraar helemaal geen reactie van de automobilist. Ik hoor u denken: ‘dat heb ik weer, en nu?’ De verzekeraar heeft in principe drie maanden de tijd om informatie te verzamelen. Als er na drie maanden geen reactie is, zal de verzekeraar een standpunt moeten innemen op basis van de gegevens die er wel zijn. Als de verzekeraar geen standpunt kan of wil innemen, dan zal zij moeten uitleggen waarom niet. De verzekeraar moet dan ook aangeven welke acties zij nog gaat uitzetten om op korte termijn wel een standpunt te kunnen innemen.

Als de aansprakelijkheid geheel (of gedeeltelijk) erkend wordt, dan zal de verzekeraar de door u geleden schade vergoeden.

Het is dan aan ons om samen met u in kaart te brengen welke schade u heeft geleden. Wij willen dan ook graag een kijkje geven achter de schermen bij de verzekeraar. Als u nog niet bent hersteld, zullen we de verzekeraar vragen om een voorschot te verstrekken. U kunt dit bedrag gebruiken om de kosten van te betalen. U kunt bijvoorbeeld de nota van de fysiotherapeut hiermee betalen. Dit zorgt ervoor dat u niet zelf alles hoeft voor te schieten.

Hoelang een letselschadedossier loopt, is afhankelijk van uw herstel. Op het moment dat u weer bijna helemaal de oude bent, kunnen wij het dossier voor u gaan afwikkelen.

Recent Posts
kantoor-man-koffie