Blog

Nieuws en inzichten verwoord door onze letselschade-experts

Bedrijfsongeval...? What (not) to do?

31-07-2018 • Mark Behlau

Wij krijgen bijna wekelijks het verzoek van cliënten om hen bij staan naar aanleiding van een bedrijfsongeval. Dit zijn vaak ongevallen met een enorme emotionele lading. In tegenstelling tot verkeersongevallen (waar de partijen elkaar niet kennen), spelen de onderlinge verhoudingen bij bedrijfsongevallen meestal een heel belangrijke rol. Een werknemer die een bedrijfsongeval meemaakt weet dat hij na zijn herstel weer op dezelfde plaats, met dezelfde collega’s en onder dezelfde baas moet gaan werken. Die wetenschap botst nog wel eens met de wens om de geleden schade gecompenseerd te zien. Lees verder »

Achter de schermen bij de verzekeraar...

22-05-2018 • Chantal van den Berg

Wij merken vaak dat onze cliënten geen idee hebben hoe het begin van een letselschadetraject eruit ziet. Een veelgestelde vraag is dan ook: ‘wat gaat u nou precies doen?’ Eigenlijk is dat een hele goede vraag, daar staan we graag even bij stil. Lees verder »

Een medische fout, en nu?

17-05-2018 • Chantal van den Berg

Twijfelt u of uw arts een fout heeft gemaakt? Weet u niet goed waar u moet beginnen? Heeft u het idee dat u niet gehoord wordt in het ziekenhuis? Wellicht kunnen wij u helpen! Lees verder »

Artikel 107a

02-05-2018 • Mark Behlau

Letsel heeft vaak een enorme impact op het slachtoffer en diens omgeving. Met directe omgeving bedoel ik dan zeker niet alleen de familie. Ook de werkgever kan hard worden getroffen door de arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer. Lees verder »

Letselschade door hondenbeet

21-04-2018 • Fabian Hensen

Eind februari liep ik op het strand in Zeeland een rondje hard. Het was snijdend koud en daar was ik op voorbereid. Zo had ik twee broeken aan. Lees verder »

Mijn werknemer is arbeidsongeschikt door een ongeval. Wat nu?

20-04-2018 • Mark Behlau

Een ongeval met letsel heeft vaak een enorme impact op het slachtoffer en diens omgeving. Met omgeving wordt zeker niet alleen de familie bedoeld. Ook de werkgever kan hard worden getroffen door de arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer. Lees verder »

Pech moet altijd weg?!

02-04-2018 • Mark Behlau

Een groep jongens en meisjes baant zich een weg door een bos. Ze zijn van plan om een hut te bouwen daar waar de begroeiing het dichtst is. Merel loopt achter Sem. Zij ziet niet precies wat voor haar gebeurt aangezien haar ogen gericht zijn op de rug van Sem. Zij ziet dan ook niet dat Sem een tak wegduwt die over het pad hangt. Zodra Sem de tak loslaat zwiept de tak recht in haar gezicht en raakt haar oog. Het netvlies is onherstelbaar beschadigd en Merel lijdt forse schade. Lees verder »

Een verzekering voor blessureleed?

13-02-2018 • Mark Behlau

U staat op een natte zaterdagochtend vanaf de zijlijn uw zoon aan te moedigen. Hij is de sterspeler van de D6 en heeft een gouden linkerbeen. U ziet vol spanning dat hij in een kansrijke positie voor de goal komt. De keeper van de tegenpartij stormt enthousiast zijn doel uit en maakt een snoekduik. Daarbij raakt hij niet alleen de bal, maar helaas ook het gouden linkerbeen van uw zoon. Lees verder »

Handletsel door bedrijfsongeval?

03-09-2019 • Martijn Stolk

Wereldwijd zijn er jaarlijks ongeveer 3.000 mensen die handletsel oplopen door het werken met een zaagtafel. Ook in Nederland vallen er jaarlijks slachtoffers. Bij Justiz Letselschade kennen wij het verhaal van meerdere cliënten met handletsel. Lees verder »