CLAIMEN VAN SCHADE

Welke schade kan worden verhaald?

Waaruit bestaat letselschade?

Letselschade bestaat uit immateriële schade en materiële schade. Immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd) wordt veroorzaakt door verdriet, pijn en het verlies van levensvreugde na een ongeval. Materiële schade is de schade die direct in geld is uit te drukken. ​Het is belangrijk dat u weet welke schade vergoed kan worden.

Wat is smartengeld?

Als u letselschade hebt opgelopen, hebt u recht op vergoeding van de geleden immateriële schade. Dit wordt uitgedrukt in een smartengeldvergoeding. Voor het leed wat is ontstaan door het ongeval, kunt u natuurlijk geen rekening sturen aan de aansprakelijke partij. Daarom wordt dit de immateriële schade genoemd. Voor de immateriële schade – de schade wegens pijn, verdriet en het verlies van levensvreugde – kunt u aanspraak maken op smartengeld. ‘Smart’ is een oudhollands woord voor verdriet. Met het smartengeld moet dus het aangedane verdriet worden gecompenseerd.

Het smartengeld laat zich niet eenvoudig begroten. Er worden in de wet geen vaste bedragen genoemd. De wet schrijft voor dat u een ‘billijke’ vergoeding moet krijgen. Billijk betekent: eerlijk en redelijk. U heeft dus recht op een eerlijke en redelijke vergoeding.

Om te bepalen wat in uw geval een billijke smartengeld-vergoeding is, wordt gekeken naar wat rechters in min of meer gelijkwaardige gevallen aan smartengeld hebben toegekend. Dit is nooit één op één te vergelijken.

 

wat is smartengeld

In de rechtspraak wordt bij elke zaak rekening gehouden met een aantal aspecten om het smartengeld te begroten. Rechters houden bij het begroten van smartengeld bijvoorbeeld rekening met:

 • de omstandigheden waaronder het ongeval gebeurde;
 • de ernst en omvang van het letsel;
 • de duur van de ziekenhuisopname;
 • de duur en mate van arbeidsongeschiktheid;
 • de ontnomen kansen (bijvoorbeeld op een carrière of op het verwezenlijken van bepaalde levensdoelen);
 • de mate van blijvende invaliditeit (dit wordt meestal in een percentage uitgedrukt);
 • de mate waarin het letsel ervoor heeft gezorgd dat u uw vrije tijd niet meer kunt besteden aan de dingen die u gewend was (denk aan: vakanties, hobby’s, sport of andere liefhebberijen).

U begrijpt: hoe ernstiger het letsel; des te hoger is het smartengeld. In Nederland worden voor het smartengeld tamelijk lage bedragen toegekend. Het wordt soms ervaren als 'slechts een pleister op de wond'. Bedragen zoals die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten worden uitgekeerd, zult u hier niet tegenkomen. Wel is in de jurisprudentie de laatste jaren een tendens waar te nemen dat rechters wat hogere vergoedingen toekennen. Zij doen dit omdat het smartengeld in vergelijking tot de ons omringende landen te laag ligt.

Als u wilt weten op welk smartengeldbedrag u recht heeft, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op​.

Wat valt er onder materiële schade?

Naast het smartengeld of de immateriële schade heeft u recht op vergoeding van de materiële schade. Simpel gezegd is dit de schade waarvoor u de aansprakelijke partij een rekening zou kunnen sturen. Deze schade kan meestal worden begroot en vastgesteld aan de hand van concrete bewijsstukken.

 • De meest voorkomende schadeposten zijn:
 • zaakschade (bijvoorbeeld de beschadigde auto, fiets, kleding of andere eigendommen);
 • kosten wegens (veraangenaming van het) verblijf in een ziekenhuis;
 • reiskosten (ook van familie, vrienden en mantelzorgers);
 • ziektekosten;
 • hulpmiddelen (denk bijvoorbeeld aan krukken of een rolstoel);
 • aanpassingen (bijvoorbeeld de aanpassing van uw woning of auto);
 • verlies van verdienvermogen (dit bestaat uit de door u gederfde inkomsten, gemiste carrièrekansen of de ontstane studievertraging);
 • pensioenschade;
 • huishoudelijke hulp;​
 • verlies van vermogen tot zelfwerkzaamheid (daaronder vallen bijvoorbeeld de extra kosten van een klusjesman of tuinman in verband met het onderhoud van uw woning en/of tuin);
 • Diversen (telefoon- en portokosten);
 • Enzovoorts.

Wat valt er onder materiele schade

​​Ook de redelijke kosten van rechtsbijstand vallen onder de materiële schade. Dit zijn de kosten wegens het vaststellen en buiten rechte regelen van uw schade. Er wordt ook wel gesproken over buitengerechtelijke kosten.

Wilt u hulp bij het vaststellen van uw schade?

Het verhalen van uw schade is een proces wat veel tijd en geld kost. Gratis rechtsbijstand is dan een uitkomst. ​Neem contact met ons op als wilt weten of úw letselschade te claimen is ​of als u meer informatie wilt over gratis rechtsbijstand.

Lees hier meer over gratis rechtsbijstand