Home » Letselschade » Oorzaken letselschade » Letselschade door een geweldsmisdrijf

Letsel door een geweldsmisdrijf?

Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.

Wil je letselschade door een geweldsmisdrijf claimen?

Wanneer je betrokken bent geweest bij een geweldsmisdrijf is de aansprakelijke partij waarschijnlijk niet verzekerd. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP) sluiten zogenoemde ‘opzetdelicten’ namelijk van de dekking uit. In die gevallen biedt het Schadefonds Geweldsmisdrijven  onder bepaalde voorwaarden soms soelaas.

Voegen in een strafzaak met hulp van Slachtofferhulp

In sommige gevallen kan je ook terecht bij Slachtofferhulp. Zij kan je eventueel helpen om je te voegen in de strafzaak tegen de dader. Dit betekent dat je tijdens de strafzaak tegen de verdachte dader een verzoek om schadevergoeding kunt indienen. Als de strafrechter de dader veroordeelt, zal de Officier van Justitie de rechter vragen om een schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Dit betekent dat de dader naast een opgelegde straf ook wordt veroordeeld om jouw letselschade te vergoeden. Het CJIB zal in dat geval zorgdragen voor de betaling van de schadevergoeding.

Letsel door geweldsmisdrijf?

Wij bieden je gratis hulp, want jouw letsel is onze zorg.