Chat with us, powered by LiveChat
Home » Letselschade » Oorzaken letselschade » Medische fout

Medische fout gehad?

Wij helpen je graag, want jouw letsel is onze zorg!

Wanneer je letselschade hebt opgelopen door een medische fout, zit je waarschijnlijk met heel wat vragen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat is er fout gegaan? Is de arts of het ziekenhuis aansprakelijk? Waar kun je met jouw vragen en klachten terecht?

Wij leggen je hieronder uit wat je bij letselschade door een medische fout kunt doen en wat jouw rechten en plichten zijn.

Verschil inspannings- en resultaatsverplichting hulpverlener

Wanneer je een behandelingsovereenkomst sluit met een arts, geldt dat de arts jegens jou een inspanningsverplichting heeft. Dit betekent dat hij zijn best moet doen om voor jou het gewenste behandelresultaat te verkrijgen. Je mag daarbij van jouw arts of behandelaar verlangen dat hij handelt zoals van een redelijk bekwaam handelend en redelijk opgeleid vakgenoot onder de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht.

Een arts heeft echter geen resultaatsverplichting. Dit betekent dat de arts jou bij de behandeling niet kan garanderen dat een bepaald resultaat wordt bereikt. Bij een medische fout zal dus onderzocht moeten worden of de arts onder de gegeven omstandigheden anders had moeten handelen en / of eerder tot een diagnose en behandelplan had moeten kunnen komen.

Professionele standaard

Jouw arts moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen volgens de voor hem geldende professionele standaard. Dit is geregeld in artikel 7:453 van het Burgerlijk Wetboek.

Helaas is bij een medische behandeling niet altijd heel duidelijk welke normen en / of protocollen hiervoor gelden. In elk geval zal een arts jouw wel altijd op de mogelijke risico’s en complicaties van een behandeling moeten wijzen (dit heeft ook wel informed consent) voordat hij de behandeling start. Doet hij dat niet dan kan hij aansprakelijk zijn als het verzwegen risico zich verwezenlijkt.

Opvragen medisch dossier

Om te kunnen beoordelen of jouw arts onder de gegeven omstandigheden wel of niet verwijtbaar heeft gehandeld, adviseren wij steevast om (rechtstreeks bij het bestuur van het ziekenhuis of eventueel via de huisarts) een kopie van jouw medisch dossier op te vragen. Je kunt meestal tegen een geringe onkostenvergoeding een kopie van het dossier verkrijgen. Jouw behandelaars zijn verplicht op grond van artikel 7:456 van het Burgerlijk Wetboek om je inzage in jouw medisch dossier te geven.

Medische beoordeling aansprakelijkheid

Aan de hand van jouw medisch dossier zal door ons in overleg met onze medisch adviseur kunnen worden onderzocht of de arts onder de gegeven omstandigheden correct heeft gehandeld of niet. Helaas is het inwinnen van een medisch advies niet zonder kosten. Deze kosten zul je eventueel zelf moeten kunnen en willen voorschieten. Als de aansprakelijkheid wordt erkend, kun je deze kosten verhalen, maar als de aansprakelijkheid niet wordt gevestigd, krijg je deze kosten niet vergoed. Wij kunnen voor jou eventueel van tevoren een offerte of een kort haalbaarheidsadvies aanvragen, zodat je wat betreft de kosten van het medisch advies niet voor verrassingen komt te staan.

Wanneer er voldoende grond aanwezig is om aan te nemen dat uw arts of behandelaar verwijtbaar heeft gehandeld, zullen wij jouw arts aansprakelijk stellen.

Gedragscode bij medische fout zaken (GOMA)

Op de behandeling van medische fout zaken is de Gedragscode Openheid medische incidenten; beter afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) van toepassing. Deze gedragscode is in samenspraak met alle marktpartijen via De Letselschade Raad tot stand gekomen. Voordat je bij een medische fout begint aan een letselschadeprocedure is het raadzaam de tekst van de GOMA eens rustig door te lezen.

Medische fout gehad?

Wij helpen je graag, want jouw letsel is onze zorg!