Gratis rechtsbijstand

Omdat u bij letselschade al genoeg aan uzelf hebt

Gratis rechtsbijstand is een uitkomst

Rondom uw herstel moet er veel geregeld worden. Terwijl u de draad van uw leven weer probeert op te pakken, moeten ook juridische en financiële zaken worden geregeld. Omdat dit extra inspanning van u vraagt, ​is gratis rechtsbijstand een uitkomst.

Waarom rechtsbijstand bij letselschade?

Omdat u het zakelijk wilt houden

Meestal is het regelen van uw letselschade geen eenvoudig proces. In de eerste plaats bent u zelf beschadigd. Dat betekent dat u uw tijd en energie hard nodig heeft om te herstellen. Bovendien moet er rondom uw herstel van alles worden geregeld. Denk aan de praktische zaken rondom uw huishouden, de opvang en verzorging van de kinderen, het onderhoud van uw woning en tuin en uw werk. Hiernaast moeten er ook allerlei financiële zaken worden geregeld. Dit vergt veel inspanning. Bovendien bent u ook steeds emotioneel betrokken in dit hele proces, waardoor u misschien niet altijd even zakelijk kunt reageren. Een belangenbehartiger helpt u om het zakelijk te houden.

Vanwege verschillende belangen

Tijdens het letselschadetraject komt u in contact met verschillende professionele partijen. De aansprakelijke verzekeraar zal ter vaststelling van uw schade bijvoorbeeld een schaderegelaar inschakelen. Ook bedient de verzekeraar zich meestal van een medisch adviseur of een arbeidsdeskundige om uw schade te kunnen beoordelen. Bovendien heeft de verzekeraar als het om letselschade gaat meestal meer juridische kennis en expertise in huis dan uzelf.

​Ook omdat u tijdens het regelen van uw letselschade met verschillende partijen en instanties te maken krijgt, is het raadzaam om u te laten bijstaan door een professionele letselschadeadvocaat of letselschadespecialist.

Omdat u onafhankelijk advies wilt

Een letselschadeadvocaat of letselschadespecialist behartigt uitsluitend uw belangen en niet die van de aansprakelijke partij. Zo krijgt u altijd een onafhankelijk advies en kunt u voldoende zakelijke afstand bewaren in relatie tot de aansprakelijke partij. Zo weet u zeker dat de juiste juridische stappen worden gezet en uw rechten zijn gewaarborgd.

Voor hulp bij belangrijke beslissingen

Een letselschadespecialist kan uw belangen behartigen en u in elke fase van het proces zorgvuldig adviseren over uw rechten en uw plichten. Hij kan u ook helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen of u adviseren als het gaat om het regelen van de financiële en juridische zaken.

Wie betaalt de rekening?

Rechtsbijstand is gratis

Als u letselschade heeft waarvoor een ander aansprakelijk is, kunt u zich gratis laten bijstaan door een letselschadeadvocaat of letselschadespecialist. De hoogste rechter in Nederland heeft namelijk beslist dat ook de kosten van het vaststellen en verhalen van de schade moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij. Daarbij geldt wel dat die kosten redelijk moeten zijn.​

​Als u letselschade heeft opgelopen is het per definitie redelijk dat u een belangenbehartiger inschakelt. Dit betekent dat deze kosten moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij. Het is inmiddels gebruikelijk dat met een letselschadespecialist de afspraak wordt gemaakt dat de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks in rekening brengt bij de aansprakelijke partij. Op deze manier is rechtsbijstand voor een letselschadeslachtoffer gratis. De aansprakelijke partij betaalt dus de rekening.

Onderzoek naar aansprakelijkheid

Soms staat nog niet vast of is het onzeker dat een ander aansprakelijk is voor uw schade. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een medische fout. Er moet dan eerst onderzoek worden gedaan naar de vraag of een ander aansprakelijk is. In die gevallen zal er eerst voldoende (medische) informatie moeten worden verzameld. Soms moet er ook een medisch advies worden ingewonnen. Dit kan een langdurig en ook een kostbaar traject zijn.

​Ook tijdens het onderzoekstraject naar de aansprakelijkheid kan een letselschadeadvocaat of letselschadespecialist u natuurlijk bijstaan. Hij kan u adviseren over de kansen en de mogelijkheden. Van te voren dienen dan wel goede en transparante afspraken te worden gemaakt over de kosten die hieraan zijn verbonden. Het is immers nog niet zeker dat uw schade verhaald kan worden. Laat u zich hierover dus goed informeren.

wie betaalt de rekening?

Wat is no cure no pay?

Hoe werkt no cure no pay?

Als het nog onzeker is of uw schade verhaald kan worden, kunt u met een letselschadespecialist afspreken dat de kosten van rechtsbijstand alleen door u betaald hoeven te worden als de schade ook daadwerkelijk wordt verhaald. Dat heet no cure no pay.

Lukt het niet om de schade te verhalen, dan betaalt u niets. Lukt dat wel, dan wordt een bepaald percentage van de schade-uitkering aan de letselschadespecialist betaald. Dit wordt van tevoren duidelijk vastgelegd. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak varieert dit percentage tussen de 15 en 25%. De rest wordt aan u uitgekeerd.

No cure no pay is niet altijd nodig!

Een no cure no pay afspraak is niet nodig als van tevoren duidelijk is dat de aansprakelijkheid snel en gemakkelijk gevestigd kan worden. Bovendien zullen de redelijke kosten van de verleende rechtsbijstand vergoed worden als de aansprakelijkheid uiteindelijk toch wordt erkend.

Laat u zich dus niets wijs maken en laat u zich van te voren goed voorlichten over wat uw kansen en risico's zijn. Op die manier komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Wilt u hulp van Justiz bij het verhalen van uw schade?

U hoeft er niet alleen voor te staan als u letselschade heeft. Wilt u weten wat Justiz voor u kan betekenen? Neem dan voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek contact met ons op.

Lees hier meer over hoe Justiz helpt